Poštovani ministre,

Od prvog siječnja ove godine u primjeni je novi Zakon o strancima. Zakon u jednom dijelu doprinosi brzom rješavanju pojedinačnih slučajeva, no s druge strane praksa pokazuje i niz manjkavosti u procesu zapošljavanja državljana trećih zemalja. Kritike poslodavaca idu u smjeru nepostojanja jedinstvenog i potpunog popisa potrebne dokumentacije, neusklađenosti praksi referenata prilikom produženja dozvola za rad, dugog postupka za izdavanje EU plave karte i čitavog niza administrativnih zapreka koje usporavaju postupak testa tržišta rada i izdavanje dozvole za boravak i rad državljana trećih zemalja.

Molim Vas stoga da mi odgovorite što se misli učini po pitanju unaprjeđenja Zakona odnosno što se čini da se uklone manjkavosti i da se sustav izdavanja dozvola za boravak i rad ubrza i poboljša? 🇭🇷

ODGOVOR NA MINISTROV ODGOVOR:

Poštovani gospodine ministre,

djelomično sam zadovoljna vašim odgovorom. Obzirom na stanje na tržištu rada i činjenicu da neovisno o posljedicama pandemije očekujemo zapošljavanja državljana trećih zemalja tijekom turističke sezone, nužno je unaprijediti Zakon o strancima i maksimalno eliminirati zapreke kako bi se ubrzao postupak testiranja tržišta rada te izdavanje dozvola za boravak i rad.