Bošnjačka nacionalna manjina

Bošnjačka nacionalna manjina

Bošnjaci su južnoslavenski narod nastanjen ponajviše u Bosni i Hercegovini, kao i na području pokrajine Sandžaka u Srbiji i Crnoj Gori. Ima ih oko 3 milijuna, od toga oko 2 milijuna u Bosni i Hercegovini, a velik broj Bošnjaka živi u Turskoj, približno 350 000. Pripadaju islamskom civilizacijskom krugu, a potječu od islamiziranoga pučanstva srednjovjekovne Bosne, kao i susjednih država i područja koja su bila dulje vremena pod turskom upravom:
Srbija – posebice Šumadija, Mačva, Beograd s okolicom
Crna Gora
Hrvatska – poglavito Lika, Slavonija i Dalmacija.

Izvorno ime Bošnjanin (u latinskim vrelima sing. Bosnensis) prvotno označuje jedino pripadnika srednjovjekovne bosanske političke jedinice. U početcima osmanske vladavine Bošnjak (turcizirano povijesno Bošnjanin) ime je za podanika kršćanske vjeroispovijesti, dok se izraz Bosnalu odnosio na islamizirano domaće pučanstvo.

Sadašnji je bošnjački narod (Bošnjaci, Muslimani, Bošnjaci muslimani) nastao najvećim dijelom islamizacijom, od 15. stoljeća nadalje, starosjedilačkoga bosansko-hercegovačkoga pučanstva (uglavnom Hrvati; kao što su bila plemena Bašča i Banjani u Malom Psetu), kao i stanovništva okolnih zemalja (Srbije, Hrvatske, Crne Gore), uz udio asimiliranih albanskih, turskih i drugih pojedinaca, došljaka iz ostalih zemalja Osmanskoga Carstva koje je obuhvaćalo i sjevernu Afriku i dobar dio prednje Azije do Irana.

U Republici Hrvatskoj Bošnjaci su jedna od 22 priznate nacionalne manjine. Prema posljednjemu popisu stanovništva provedenom 2011. godine u Hrvatskoj živi 31.479 Bošnjaka, od čega najviše u Gradu Zagrebu. Bošnjaci čine relativnu većinu muslimanskog pučanstva u Hrvatskoj.

Izmjenama Ustava Republike Hrvatske u Preambuli su navedene sve nacionalne manjine među kojima i Bošnjaci.
Prema Zakonu o udrugama (N.N. br. 70/97 i 106/97) registrirano je 15 nevladinih udruga bošnjačke nacionalne manjine kako slijedi:

 • Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” Zagreb
 • Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb
 • Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, Sisak
 • Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula
 • Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko – goransku županiju, Rijeka
 • Bošnjačka nacionalna zajednica  za Grad Zagreb i  Zagrebačku županiju, Zagreb
 • Bošnjačka nacionalna zajednica  Zadarske županije, Zadar
 • Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske “SABAH”, Zagreb
 • Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo “Sevdah” Zagreb,
 • KUD “ Bosna” Istarske županije, Pula
 • Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo “Nur” Sisak
 • KUD Bušnjaka ” Preporod”, Dubrovnik
 • Bošnjački KUD “Ljiljan”, Drenovci
 • KUD Bošnjaka” Srma” Umag
 • Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Rijeka