Biografija

Ermina Lekaj Prljaskaj

Izazov je prakticirati politiku kao umjetnost stvaranja onoga što se čini nemogućim, mogućim.
Hillary Clinton

Ermina Lekaj Prljaskaj logo

Ermina Lekaj Prljaskaj, mag.iur.

Životopis

 • Ermina Lekaj Prljaskaj, mag.iur.
 • saborska zastupnica i pravnica
 • rođena 15. srpnja 1971. godine. u Prizrenu, Republika Kosovo
 • udana

Obrazovanje

 • 2019.- upisala program stručnog usavršavanja za voditeljicu izrade i provedbe projekata
  financiranih iz EU fondova na Visokoj poslovnoj školi PAR u Rijeci
 • 2016.- upisala poslijediplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
 • 2010.- položila Ispit za stručnjaka javne nabave u Ministarstvu gospodarstva
 • 2005.- položila Pravosudni ispit položila u Ministarstvu pravosuđa
 • 1996.- diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
 • 1990.- maturirala u Prizrenu

Profesionalna karijera

 • 2016.- saborska zastupnica 9. saziva i predstavnica albanske, bošnjačke, crnogorske,
  makedonske i slovenske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru,
 • 2016.- članica Odbora za pravosuđe, Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost,
  Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • 2016.- voditeljica Hrvatsko – albanske međuparlamentarne skupine prijateljstva
 • 2015.- 2016.- saborska zastupnica 8. saziva i predstavnica albanske, bošnjačke, crnogorske,
  makedonske i slovenske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru
 • 2015.-2016.- članica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbora za ljudska
  prava i prava nacionalnih manjina, Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
 • 2015.-2016.- voditeljica Hrvatsko – albanske međuparlamentarne skupine prijateljstva
 • 2007.-2015. – direktorica pravnih poslova , kadrovske službe i općih poslova u Vodovodu
  Žrnovnica u Novom Vinodolskom
 • 2002.-2007. – referent za pravne poslove u Vodovodu Žrnovnica u Novom Vinodolskom
 • 2000.-2002. – pripravnica u Vodovodu Žrnovnica u Novom Vinodolskom
 • 2000. – imenovana za stalnog sudskog tumača za albanski jezik pri Županijskim sudom u Rijeci

Politička karijera

 • 2019. – članica Vijeća albanske nacionalne manjine Primorsko – goranske županije
 • 2007.- 2015. – predsjednica Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije
 • 1995. suosnivačica Kulturno umjetničkog društva Shota u Rijeci
 • 1993. članica Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije

Jezici

 • albanski
 • engleski

Ostalo

 • 2018. – počasna građanka Grada Lezhe
 • 2018. – dobitnica priznanja predsjednika Republike Albanije (Zlatni orao) za osobite zasluge u
  promociji albanske dijaspore
 • autorica priručnika za izučavanje hrvatskog i albanskog jezika i kulture
 • humanitarni rad