Biografia

Ermina Lekaj Prljaskaj

Izazov je prakticirati politiku kao umjetnost stvaranja onoga što se čini nemogućim, mogućim.
Hillary Clinton

Ermina Lekaj Prljaskaj logo

Ermina Lekaj Prljaskaj, mag.iur.

Biografia

 • deputete Parlamentin Kroat
 • përfaqësuese e pakicave kombëtare shqiptare, boshnjake,
  malazeze, maqedonase dhe sllovene në Parlamentin Kroat
 • e lindur më 15 korrik 1971. në Prizren,
  Republika e Kosovës
 • e martuar

Arsimi

 • 2019 – u regjistrua në program të zhvillimit profesional për drejtuese te projektimit
  dhe zbatimit të projekteve të financuara nga BE në Kolegjin e Biznesit PAR në Rijeka
 • 2016 – u regjistrua ne doktoratur pasuniversitare në Fakultetin Juridik, Universiteti i
  Mostarit
 • 2010 – kaloi Provimin për Specialist të Prokurimit Publik në Ministrinë e Ekonomisë
 • 2005 – kaloi Provimin e Avokatisë në Ministrinë e Drejtësisë
 • 2000 – kaloi provimin për përkthyes të përhershëm të gjuhes shqipe
 • 1996 – e diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Rijekës
 • shkollën fillore dhe të mesme e mbaroj në Prizren

Karriera profesionale

 • 2016 – Deputete ne zgjedhjet e 9-ta te Parlamentit Kroat si përfaqësuese e pakicave
  kombëtare shqiptare, boshnjake, malazeze, maqedonase dhe sllovene në Parlamentin Kroat
 • 2016 – Anëtare e Komisionit te drejtesise, Komisionit për punë të brendshme dhe siguri
  kombëtare, komitetit për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e minoriteteve kombëtare
 • 2016 – Shef i grupit ndër-parlamentar të miqësisë kroat-shqiptar
 • 2015-2016 – Deputete e Parlamentit Kroat ne zgjdhjet e 8-ta si përfaqësuese e pakicave
  kombëtare shqiptare, boshnjake, malazeze, maqedonase dhe sllovene
 • 2015-2016 – Anëtare e Komisionit për politikë të brendshme dhe siguri kombëtare, komisionit
  për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pakicave kombëtare, komisionit për kushtetutë,
  rregullore e procedurë dhe sistem politik
 • 2015.2016 – Shef i grupit ndër-parlamentar të miqësisë kroat-shqiptar
 • 2007 drejtoresh për sherbime ligjore , kadrovike dhe te pergjitheshme ne Ujësjellësin „
  Žrnovnica „ d.o.o., në Novi Vinodolski
 • Shërbimi Ligjor në Jadran Crikvenica Hotele dhe Kampe – Jadran d.d.

Karriera politike

 • Anëtare e Këshillit të pakices shqiptare ne Qarkut Bregdetar malor
 • Anëtare e bashkesise shqiptare në Qarkun Bregdetar malor
 • Kryetare e bashkesis shqipetare në Qarkun Bregdetar malor
 • Bashkëthemeluese e Shoqatës kulturore artitistike „Shota“ në Rijeka

Gjuhë

 • shqip
 • anglisht

Tjetër

 • qytetare e nderit ne Qytetin e Lezhes
 • nomimi i Presidentit të Shqipërisë (Shqiponja e Artë) për shërbimin e shquar në
 • promovimin e diasporës shqiptare
 • punë humanitare