PITANJE:

Poštovani gospodine ministre,

pretpostavljam da se svi slažemo oko konstatacije da buduća obnova neće imati nikakvog smisla, ukoliko ne zadržimo stanovništvo na potresom pogođenim područjima. Jedan od provjerenih načina da se postigne taj cilj je da se u procesu obnove angažira što veći broj domicilnih poduzetnika. Na taj način istovremeno se jačaju i fiskalni kapaciteti jedinica lokalne samouprave na tom području. Moje pitanje glasi, na koji način državne institucije općenito, a posebice ministarstvo nadležno za gospodarstvo, namjeravaju doprinijeti snažnijem uključivanju u proces obnove građevinskih poduzetnika i proizvođača građevinskog materijala iz potresom pogođenih županija?

ODGOVOR NA MINISTROV ODGOVOR:

Poštovani gospodine ministre,

zadovoljna sam Vašim odgovorom. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da nije dovoljno samo obnoviti kuće već je potrebno i obnoviti život na potresom pogođenom području, a upravo je angažiranje domicilnih poduzetnika jedan od načina vraćanja života u ove prostore.

Vremena za čekanje nemamo! Potrebno je reagirati odmah! Stoga očekujem od Vas i od Hrvatske Vlade da ćete učiniti sve da se u procesu obnove prioritetno angažiraju domaći gospodarstvenici i da se aktiviraju domaći resursi. Zahvaljujem.