Ermina Lekaj Prljaskaj i Barbara Antolić Vupora održale su Press konferenciju o popisu stanovništva i statusu manjina. Prres konferencija je održana 01.10.2021. u Hrvatskome saboru.