Pas nenshkrimit te Memorandumit ne lTiranë, në 19 korrik 2019 “Mbi bashkëpunimin në fushën e sipërmarrjes”, komunikimi mes dy vendeve është kthyer në një platformë shumë të mirë për bashkëpunime të mëtejshme ndërmjet agjencive të investimeve apo administratave fiskale në të dy vendet.
Sipas Ministres, Diaspora shqiptare në Kroaci ofron gjithashtu një avantazh i cili mund të materializohet së shpejti edhe në kuadrin ekonomik.