PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 154 – predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege,

pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Intencija predlagatelja zakona jest dodatno osnažiti autoritet institucije na taj način što će ona u budućnosti autonomno regulirati svoje unutarnje ustrojstvo.

Centar za vanjsko vrednovanje, kao javna ustanova koja provodi evaulaciju u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske putem ispita temeljenih na nacionalnim standardima, istovremeno ispunjava i važnu znanstveno
istraživačku funkciju u području edukacijskih mjerenja i vanjskog vrednovanja.

Svojim dosadašnjim djelovanjem, naročito na području organizacije i provedbe državne mature, najambicioznijeg i najsloženijeg projekta vanjskog vrednovanja srednjoškolskog obrazovanja, institucija je u potpunosti opravdala svoju funkciju.

Autonomija, samoodrživost i osnaživanje položaja Centra osobito su bitni u svjetlu svakodnevnih izazova pred kojima se nalazi hrvatski obrazovni sustav, a također i zbog očuvanja ugleda koji institucija uživa u regionalnim i međunarodnim okvirima.
Među tim izazovima svakako moramo navesti digitalno povezivanje među odgojno obrazovnim institucijama, izradu i primjenu različitih aplikacija kojima se nastoji unaprijediti proces provedbe državne mature te prilagodbu nastavnih materijala on- line nastavi.

Uključivanje Centra u međunarodne istraživačke projekte potvrđuje njegovu lidersku ulogu u promicanju temeljnih odgojno obrazovnih vrijednosti i implementiranju međunarodnih edukacijskih standarda u našoj zemlji.

Pored svoje profesionalne uloge u objektivnoj i nepristranoj evaluaciji rezultata i ishoda procesa učenja, Centar ostvaruje i širu društvenu misiju u cilju detekcije i preveniranja aktualnih društvenih problema. U tom smislu pohvaljujem javno istaknutu činjenicu da se Centar pridružio globalnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.“

Budući da će ove zakonske izmjene u budućnosti doprinijeti efikasnijem uvođenju inovacija u nastavni proces, ekonomičnijem upravljanju sustavom te objektivnijem kreiranju obrazovnih politika i vrednovanju rezultata procesa obrazovanja, Klub HNS-a i nezavisnih zastupnika, podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.