Aktualno prijepodne 28. rujna 2022. g.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora,
Poštovani predsjedniče Vlade,
Poštovani ministre Filipoviću.

Paket mjera Vlade za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena pozdravljen je od najvećeg
dijela javnosti gospodarstvenika a među njima i malih poduzetnika i obrtnika.
Na dnevnoj bazi smo svjedoci pozitivnih učinaka, od ograničenja cijena osnovnih prehrambenih
proizvoda, kontrole cijena nafte i naftnih derivata pa do cijena električne energije i jednokratnih
novčanih pomoći ugroženim kategorijama stanovništva.
S obzirom na informacije s terena kao jedna od, moram reći, rijetkih primjedbi odnosi se na vrijeme
kada su mjere donesene i s početkom njihovog stupanja na snagu. U nekim slučajevima one su
zakasnile i pojedini davatelji usluga podigli su cijene i , s njihove točke gledišta, spremno dočekali
mjere zaštićeni tim povećanjem.
Naime, obraćam Vam se nakon brojnih poziva koje sam dobila od obrtnika i pitanja što Vlada može
uraditi po pitanju enormnih povećanja cijena komunalnih usluga, vode i odvodnje te zbrinjavanja
otpada. Davatelji tih usluga podigli su cijene pozivajući se na povećanje ulaznih troškova primjera radi
goriva i struje dok smo sada svjedoci zahvaljujući intervenciji vlade dosta nižim cijenama goriva.
Stoga moje pitanje glasi dali je Vlada u mogućnosti i dali planira nešto uraditi po pitanju cijena
komunalnih usluga obrtnicima, pa tako i cijelom gospodarstvu, ograničiti ili subvencionirati ?