Konačni prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
P.Z.E. br. 394

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege,
Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
radu, koji predstavlja ključan zakonski okvir kojim se reguliraju radno-pravni
odnosi u Republici Hrvatskoj.
Specifičnost ovog zakonskog prijedloga je u tome da se ovdje radi o
normativnom usklađivanju s europskim direktivama kojima je cilj uspostavljanje
ravnoteže između privatnog i poslovnog života radnika te izgradnja
transparentnih i predvidivih okolnosti u radnom okruženju.
Važno je napomenuti da se ovim zakonskim prijedlogom ujedno i
operacionaliziraju prioritetni ciljevi definirani u Programu rada Vlade Republike
Hrvatske za mandatno razdoblje od 2020. do 2024. godine. Time se istovremeno
i ispunjavaju uvjeti odnosno kriteriji za povlačenje odnosno korištenje sredstava
Europske Unije, a prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.
Naime, sukladno programu Vlade RH postavljen je cilj redefiniranja radnog
zakonodavstva kojim bi se stvorio kvalitetan okvir za poticanje poduzetničkih
aktivnosti, smanjilo administrativno opterećenje rada i osiguralo dostojanstvene
uvjete rada uz maksimalnu zaštitu poduzetnika i radnika.
Upravo ove izmjene predmetnog zakona donose niz institucionalnih novina
poput poticanja inovativnih oblika rada putem digitalnih platformi ili reguliranja
rada na izdvojenom radnom mjestu, čime se popunjavaju određene pravne
praznine nastale dinamikom suvremenog načina života i rada.
Pozdravljamo intenciju predlagatelja da se ograniči i maksimalno suzbije
raširena praksa dugogodišnjih ugovora na određeno vrijeme.
Upravo je ovakva praksa često radnike dovodila u nepovoljan i neizvjestan
položaj koji ih je sprječavao u ozbiljnijem dugoročnom životnom i obiteljskom
planiranju.

Velikim iskorakom smatramo uvođenje pravnog instituta dodatnog rada za
drugog poslodavca, čime se prate suvremeni trendovi na tržištu rada. Ovime se
ujedno relaksira dosadašnji kruti zakonski okvir, administrativno se rasterećuje
matičnog poslodavca te se radniku omogućuje ostvarivanje dodatne zarade na
legalan način.
Mi u Klubu HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika posebno pozdravljamo ovu
zakonsku novinu, obzirom da je ona na tragu naših reformskih prijedloga,
kreiranih s ciljem poboljšanja standarda života hrvatskih građana.
Iako generalno smatramo da ovaj zakonski prijedlog predstavlja napredak u
odnosu na postojeće zakonsko rješenje, smatramo da je i dalje potrebno jačati
socijalni dijalog i kulturu dogovaranja između svih relevantnih aktera u ovom
procesu.
Smatramo da bi se time, ne samo očuvali postojeći standardi, već da bi se i
stečena prava dodatno unaprijedila i usavršila. Tehnološki razvoj je nepredvidiv
sa svojim dosezima i dinamikom i od aktera koji su sudionici u kreiranju svijeta
rada (poslodavci, sindikati i vlada) se očekuje da budu proaktivni, kreativni i
inovativni. Oni moraju duboko promišljati koje pojavne oblike može razviti
pojedini oblik rada koji nije autohton u našem malom svijetu rada.
Sigurno bi nas istinski obradovalo ukoliko bi se i naša akademska zajednica
uključila u proučavanje promjena na tržištu rada jer one sigurno utječu na život
pojedinca, obiteljski život i život društva u cjelini.
Sukladno navedenom, Klub HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika podržat će
usvajanje Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
a nadamo se i da će predlagatelj uvažiti i jedan dio naših amandmana kojima
želimo dati svoj doprinos povećanju kvalitete radnog zakonodavstva u Republici
Hrvatskoj.
Zahvaljujem.