Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege zastupnici,
naša Vlada je višekratno iskazala svoju odlučnu namjeru da potakne oživljavanje svih postojećih
gospodarskih aktivnosti, kako bi se na taj način pridonijelo konsolidaciji javnih financija, ali i podizanju
životnog standarda hrvatskih građana, što je upravo i jedan od strateških ciljeva Vlade.
Međutim, u pojedinim gospodarskim granama, koje mogu predstavljati značajan investicijski
multiplikator domaćeg gospodarstva, mi se konstantno suočavamo s kroničnim nedostatkom radne
snage.
To se posebno uočava u vitalnoj i vjerojatno našoj najvažnijoj gospodarskoj grani – turizmu, naročito u
ovom osjetljivom trenutku kada se obavljaju posljednje pripreme za predstojeću, prema svim
prognozama, izuzetno uspješnu i profitabilnu turističku sezonu. Napominjem da su te pripreme u
pojedinim dijelovima Hrvatske već u punom zamahu.
Mi koji smo iz priobalnih dijelova Hrvatske već ovih dana svjedočimo alarmantnim izvješćima koji nam
govore da poslodavci, uglavnom oni koji zapošljavaju do deset radnika, jednostavno nisu u mogućnosti
na hrvatskom tržištu rada pronaći educirane radnike. Napominjem kako se radi o poslodavcima koji su
svojim zaposlenicima uvijek nastojali osigurati kvalitetne i primjerene uvjete rada, od pristojnih primanja,
radne satnice, slobodnog dana u tjednu i adekvatnog smještaja.
Logičan i ekonomski opravdan korak za ove male poslodavce je uvoz radnika iz trećih zemalja. Međutim,
dok veliki poduzetnici imaju profesionalni personal koji se bavi ovom problematikom, kod malih
poduzetnika, iz potpuno razumljivih razloga, to nije slučaj. Zbilja se možemo svi zajedno zapitati kako
jedan mali poduzetnik, koji sa strepnjom iščekuje ishod sezone i koji je osobno odgovoran za održavanje
proizvodnih i uslužnih kapaciteta svoje tvrtke na postojećoj razini, može bez administrativne pomoći
sustava uspješno i pravovremeno doskočiti problemu ishodovanja radnih dozvola za strane radnike.
I upravo kada taj sustav treba pokazati najvišu razinu efikasnosti i organiziranosti, mi svjedočimo
potpunoj nekoordiniranosti između pojedinih tijela nadležnih za izdavanje radnih dozvola. Institucionalna
nepovezanost, kaotična atmosfera u prenatrpanim hodnicima i čekaonicama te zastoj u protoku
informacija rezultiraju potpuno neopravdanim kašnjenjima u ovom procesu i izazivaju nepotrebne
frustracije među samim poduzetnicima.

Uz sve ovo postoji i još jedan problem iz ovog područaja, na koji sam također upozorila nadležno
ministarstvo i to još prošle godine. Naime, pretežiti broj stranih sezonskih radnika otpočinje svoj rad u
Republici Hrvatskoj već u mjesecu svibnju i to zbog poslova vezanih za predsezonu i za pripremu same
sezone, pa njihov tromjesečni rok boravka u Republici Hrvatskoj ističe u mjesecu kolovozu, tj. na samom
vrhuncu turističke sezone, i to u periodu kada je neophodno osigurati kontinuirano pružanje usluga
mnogobrojnim stranim i domaćim gostima.
Smatram kako bi najpraktičnije rješenje ovog problema bilo dvostruko vremensko produljenje
spomenutog tromjesečnog roka, jer slijedom prošlogodišnjih turističkih rezultata, vjerujem da i ove
godine možemo opravdano očekivati veoma uspješnu post-sezonu.

Svim ovim pitanjima bi trebala više dužne pažnje posvetiti i Hrvatska udruga poslodavaca, čija društvena
misija i uloga treba biti da, u okvirima svoje djelatnosti, ravnopravno promovira interese svih svojih
članova.
Zaključno bih željela uputiti javnu zamolbu prema svim nadležnim tijelima državne vlasti da iskažu više
razumijevanja prema navedenim zahtjevima malih poduzetnika i obrtnika i da im spremno izađu u susret,
jer će rješavanjem njihovih zahtjeva umnogome doprinijeti uspjehu predstojeće turističke sezone, a
samim time i ukupnom prosperitetu Republike Hrvatske, čemu svi zajedno težimo i na čemu svi zajedno
radimo.
Zahvaljujem na razumijevanju!