Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege,
iako svjedočimo brojnim promjenama u našem društvu, jedna stvar ostaje stalna. Nažalost, poražavajuća statistika nasilnog ponašanja prema ženama se ne mijenja, unatoč zadovoljavajućem zakonodavnom okviru i brojnim javnim raspravama. Naime, već godinama, svakih 15 minuta u Hrvatskoj, jedna žena doživi neki oblik nasilja. Zastrašujuća je i alarmantna činjenica da nasilje postaje sve brutalnije i opasnije po život žena. Samo tijekom ove godine u Hrvatskoj je prema javno dostupnim podacima ,ubijeno 12 žena. Dok se u ovim mjesecima pandemije poziva na odgovornost i ostanak u domovima, paradoksalno je da taj isti dom postaje najopasnije mjesto za žene i djevojčice diljem svijeta.
Danas obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kako bi smo potaknuli jačanje društvene svijesti i odgovornosti o potrebi prijavljivanja i sankcioniranja nasilnih oblika ponašanja.

Stoga je trenutak i da na ovaj današnji dan, jasno i glasno pošaljemo poruku nulte tolerancije prema svakom obliku nasilnog ponašanja! Nasilje nad ženama problem je koji se tiče svih nas!
Ono je postalo jedno od najraširenijih i najsramotnijih oblika kršenja ljudskih prava. Ono ne poznaje nacionalne, kulturne ili statusne razlike. Događa se i u kući, ali isto tako i na ulicama te kao takvo stoji na putu napretka našeg društva prema jednakosti, ravnopravnosti i miru.
Jer dok živimo u društvu koje tolerira ubijanje, brutalno premlaćivanje i omalovažavanje žena, u društvu u kojem se relativizira njena žrtva, gdje se u slučajevima nasilja u obitelji izdvaja žrtva a ne nasilnik, gdje se svakodnevno mora podsjećati na ulogu žena i njihovu ravnopravnost, ne možemo reći da idemo naprijed.
Nemojmo stoga šutjeti i okretati glavu!

I kao pojedinci i kao društvo imamo obvezu osuditi svaki oblik nasilnog ponašanja i dati podršku žrtvama, ne samo deklarativno i po potrebi, jer svaka žena i djevojčica ima pravo na sigurno okruženje i život bez nasilja.
Cilj kojem moramo težiti je solidarno i pravedno društvo u kojem će se žrtvama pružiti puna podrška, a istovremeno će se odlučnije sankcionirati nasilnik. Obaveza svih nas je da kontinuirano potičemo međusobnu suradnju u suzbijanju i sankcioniranju nasilja. Da ne zatvaramo oči i ne šutimo na razne oblike nasilnog ponašanja, već da osiguravamo podršku i zaštitu žrtve te zajedno, edukacijom i prevencijom, gradimo otvoreno i tolerantno društvo u kojem se poštuju ljudska prava i različitosti i u kojem će se žene osjećati sigurno i uvažavano.

Jer, odgovornost za svaku novu žrtvu je na svima nama!