Reportaža o 20 godina rada Vijeća albanske nacionalne manjine Primorsko goranske županije emitirano na kanal Ri. Tom prlikom Vijeće je dodijelilo zahvalnice institucijama i pojedincima koji su u ovih 20 godina, od samih početaka, podupirali i surađivali s Vijećem na ostvarivanju raznih projekata te osnaživanju veza PGŽ-a sa Republikom Kosovo i Republikom Albanijom na akademskoj, kulturnoj i gospodarskoj razini.