Programski ciljevi

  • Promicanje i upoznavanje kulture i običaja Abanaca, Bošnjaka, Crnogoraca, Makedonaca i Slovenaca te financijsko podupiranje takvih aktivnosti (Dani kulture i tradicije, promicanje knjiga čiji su autori pripadnici nacionalnih manjina, dokumentarni filmovi)
  • Smanjivanje društvene nejednakosti i promocija manjinskih prava i interesa nacionalnih manjina u Saboru sukladno Ustavu i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim ugovorima i konvencijama
  • Povećanje kvota za zapošljavanje u vrijeme turističke sezone, ali i u vrijeme postturističke sezone (Ministarstvo gospodarstva – povećanje kvota)
  • Ponovno aktiviranje mreže mladih – cilj međusobnog upoznavanja i širenja ideja i poticanje projekata u kojima su zastupljeni studenti i mladi poduzetnici (Studijsko putovanje, Skup mladih)
  • Lektorat albanskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i lektorat hrvatskog jezika u Prištini – cilj širenja albanskog jezika i kulture u Hrvatskoj te širenje hrvatskog jezika i upoznavanje s hrvatskim jezikom i kulturom
  • Suradnja s ministarstvima Republike Hrvatske u cilju smanjenja teškoća prilikom apliciranja za državljanstvo ili prilikom apliciranja za vize
  • Informiranje i poticaj o povlačenju bespovratnih sredstava iz EU fondova te organiziranje raznih radionica i seminara na tu temu
  • Otvaranje i ponovna aktivacija ugašenih zajednica i udruga

Jednaki se s jednakima najlakše udružuju.

 

Cicero

    Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pohranu i rukovanje vašim podacima na ovoj web stranici.